Ciche Pole

PRZESTRZEŃ DO ORGANIZACJI IMPREZ I WYDARZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Klaudia Satora Fotografia

Miejsce stworzone w bliskości z naturą, otoczone zielenią i sentymentem do tego, co ma w sobie ducha czasu.

Z myślą o slow wedding, spotkaniach przy ognisku i rodzinnych uroczystościach.